Privacy

Bij het verwerken van uw bestelling op www.decemberlekkers.nl verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Scouting Ridderkerk
Baden Powellstraat 4
2984 BW te Ridderkerk

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens

Als u een bestelling plaatst via deze website vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken zodat wij in staat zijn om de bestelde producten te kunnen leveren, een factuur op te stellen en (zo nodig) contact met u op te kunnen nemen. Stichting Scouting Ridderkerk verwerkt in dit kader de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en het IP-adres. Als u uw persoonsgegevens niet aan Stichting Scouting Ridderkerk wil verstrekken heeft dit mogelijk gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in een dergelijke geval bij u.

 

Doeleinden

Stichting Scouting Ridderkerk verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, namelijk: het uitvoeren van de overeenkomst, het onderhouden van contact,  facturering, het beheer van ons klantenbestand, het verrichten van administratieve handelingen, marketing en nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de verbetering van diensten en de bescherming van onze financiële belangen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Dit doen wij uitsluitend in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplicht, zoals die volgt uit het burgerlijk wetboek en de fiscale wetgeving.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Cookies

Stichting Scouting Ridderkerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Laatste update: 21 oktober 2018